Waarom verzuim bespreken lastig is

Verzuim wordt maar in 25 procent van de gevallen besproken tijdens het werkoverleg 

Het verzuim van medewerkers is ongrijpbaar en moeilijk te bespreken, omdat het in de privésfeer ligt. Maar natuurlijk ook omdat (langdurig) verzuim kostbaar is en vaak veel impact heeft op organisaties en afdelingen. Vaak komt de vraag naar boven of een verzuim rechtvaardig is, maar je wilt als werkgever geen wantrouwen wekken. Het is een medisch en ethisch dilemma waar hr-medewerkers en leidinggevenden mee worstelen.

Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om verzuim in de hele organisatie terug te dringen of om herstel te versnellen. Er zijn bedrijven die bijvoorbeeld experimenteren met bonussen om verzuim te ontmoedigen. Andere vinden dit onverantwoord. Hoe je verzuim ook aanpakt, het is van groot belang om het samen geregeld te bespreken.

12 HR feitjes op een rij!

Bekijk het boekje met alle feitjes